21/02/2019 4:52:05 AM
Trang chủ / Theo tag

Theo tag

KỸ THUẬT TRỒNG TIÊU

1. Đất trồng tiêu: Đất trồng tiêu cần được bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau:          Dễ thoát nước, có độ dốc dưới 5%, không bị úng ngập.          Tầng canh tác dày trên 100cm, mạch nước ngầm sâu hơn 2m.          Đất giàu mùn, thành phần cơ giới nhẹ đến …

Xem thêm