trang chủ / thẻ

thẻ

Khái niệm đất dốc

Khái niệm đất dốc

  Đất dốc gồm các loại đất có độ phì khác nhau, với điều kiện tiểu khí hậu, địa hình chế độ nước khác nhau đã tạo nên sự phát triển rất đa dạng và phong phú của các thực vật tự nhiên và cây trồng/vật nuôi của vùng đồi …

đọc thêm